لوله پولیکا پلی جام

گروه تولیدی صنعتی مدرن پلیکا ، ناودانی
محصولات لوله پلیکا فاضلابی پلی جام در سایز های زیر موجود میباشد    
3×63 3×75 3×90 3/2×110 3/2×125 4×160
محصولات لوله پلیکا ناودانی پلی جام در سایز های زیر موجود میباشد    
1/8×63 1/8×75 1/8×90 2/2×110 2/2×125 3×160

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image